Видео от занятиео

Видео към лекцията "Лекция 15 (2016 яну 31): Решаваме задачи, в които жонглираме с низове" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/vHXggnbhQ6E