Видео от лекцията (група от 12:30)

Видео към лекцията "Лекция 11 (2015 дек 20): Символният тип char" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/l4LJ2oY6oNs