Видео - част 4 - 3 февруари 2016 - Ивайло

Видео към лекцията "Основи на ASP.NET MVC" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BeifXzjR01o