Видео - 26 януари 2016 - Ивайло

Видео към лекцията "ASP.NET Identity" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=90hs368P5TE