Видео от лекцията

Видео към лекцията "Лекция 12 (2016 яну 10): Задачите от 1-я кръг на олимпиадата по информатика" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/1q1MtfRBBMw