Видео от лекцията (група от 16:00)

Видео към лекцията "Лекция 13 (2016 яну 17): Операции с данни от тип char" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/gYuK85YXP8M