Видео от лекцията (група от 16:00)

Видео към лекцията "Лекция 14 (2016 яну 24): Функции за работа с низове. Четене на низове с разделители със cin.getline( )" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/f9JiL9yZZlY