Видео - 4 февруари 2016 - Константин

Видео към лекцията "AJAX в ASP.NET" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R5un7W3ZWG8&feature=youtu.be