Видео - 5 ноември 2014 - Ники

Видео към лекцията "AJAX в ASP.NET" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jtjzWUYt1Ls