Видео - част 1 - 2 февруари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Основи на ASP.NET MVC" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D992b3r77QY