Тестване на сигурността - 10 ноември 2014 - Ники

Видео към лекцията "Уеб сигурност и ASP.NET" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Dw5Hd8w_bXI