Видео 07 февруари 2016г.

Видео към лекцията "Игра Racer. Ускорение. Максимална скорост. Камера следяща играча (06/07.02.2016 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/YvixLc8meJM