Видео - 10 февруари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Workshop: ASP.NET MVC Architecture" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xhoBt9MscrY