Видео - 8 февруари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Деплоймънт в IIS и Azure" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=M5ePdn7-KC0