Видео - 12 февруари 2016 - Ивайло

Видео към лекцията "Работа с данни" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KF3-IliRs9A