Видео - 15 февруари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Workshop: Подготовка за изпит" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=68-QDSvyuwk