Видео - 14 февруари 2016г.

Видео към лекцията "Ден на отворените врати. Racer. Различни скорости за враговете, дървета, камъни. Добавяне на картинка в кода. (13/14.02.2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ktjr9mmIQlk