Видео - 16 февруари 2016 - Ивайло

Видео към лекцията "ASP.NET Core 1.0" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mexjMyIRBT0