Видео - 21.02.2016г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Asteroids с много врагове. Врагове накодени с масиви. Картечница (20/21.02.2016г.)." от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Dfh571eHHo8