Видео - 27 февруари 2016г. 9:00 часа

Видео към лекцията "Променливи, игра Jetpack Joyride (17/18.10.2015 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4e7sqagJlUM