Видео - 06 март 2016 г.

Видео към лекцията "Игра Snake. Два масива за помнене от къде сме минали. (05/06.03.2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ry4nS7_EPxM