Видео - STL за напреднали - Кристиян

Видео към лекцията "Основи на C++" от курса Алго академия: Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/sXcPzYWkV8Y