Видео - 14.03.2016 - Кристиян

Видео към лекцията "Задача - Мишлета" от курса Алго академия: Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/rqSnDONh5Cc