Видео - 14.03.2016 - Кристиян

Видео към лекцията "Задача - Рейтинг" от курса Алго академия: Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4hSZ869i2co