Видео - 14.03.2016 - Константин

Видео към лекцията "Задача - Зеленчуци" от курса Алго академия: Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=al_RkSSeYKs&feature=youtu.be