Видео - 12.03.2016г.

Видео към лекцията "Игра Snake с двуизмерен масив. Рисуване на поле. (12/13.03.2016)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4zyHMYEWAzY