Видео - 19 март 2016г.

Видео към лекцията "Guitar Hero в три коридора (7/8.11.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/mLQzQ3mv5mg