Видео - 27.03.2016г.

Видео към лекцията "CandyCrushSaga, но при комбо се срутват горните лакомства, а нови случайни се появяват отгоре." от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WXPhzf0u3vQ