Видео - 2 април 2016г.

Видео към лекцията "Memory game. Поле от скрити квадратчета, при кликане на някое се показва скритата му стойност цвят." от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/j9qEWCYv88s