Видео - 3 април 2016г.

Видео към лекцията "Игра Pong (21/22.11.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/5JiHaYD8poU