Видео - 20 февруари 2016г. 9:00 часа

Видео към лекцията "Увод в координатите, запознаване с пищова, рисуване на правоъгълничета (20/21.02.2016 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ERhQYvsMNMQ