Видео - 06 март 2016г.

Видео към лекцията "Проверка if, игра Jetpack Joyride (05/06.03.2016)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/_RP_VhOj_ds