Видео - 12.03.2016г.

Видео към лекцията "Игра Guitar Hero, еlse, Мath.random() (12/13 март 2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/pjxESJcjGhI