Видео - 3 април 2016г.

Видео към лекцията "Игра Pong (02/03 април 2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/5JiHaYD8poU