Видео - 09 април 2016 г.

Видео към лекцията "Тower defence с предварително фиксиран път за враговете. Евклидово разстояние за далекобойността на поставяните от играча кули. (09/10.04.2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/UeW_yQj8uzs