Видео - 09 април 2016г. 9:00 часа

Видео към лекцията "Игра Pong. Отскачане на топчето (09/10.04.2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/UzMUTLp-w3Q