Видео - 23 април 2016г.

Видео към лекцията "Работа с клавиатурата. Подскачащ кон. Въвеждане на английската азбука. (12/13.12.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Fi5iT-fXrTU