Видео 23.04.2016г.

Видео към лекцията "Geometry dash с double/triple jump Движение нагоре/надолу (за известно време), накрая-плавен скок. Проверка за сблъсък, брояч колко скока са направени" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Fi5iT-fXrTU