Видео 22 май 2016г.

Видео към лекцията "Остатъци, for - заря (16/17. 01.2016 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/LvyZQh0ctq8