Видео 15 май 2016г.

Видео към лекцията "Въведение в С++" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/fpgN6Q7K34o