Видео 14 май 2016г.

Видео към лекцията "Geometry Dash, цикъл for, знака %, " от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/kkTiW4w5cho