Видео - 28 май 2016 г.

Видео към лекцията "3D RapidRoll - 2D Pong Параметри на функции, резултат връщан от функция" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/PlfQ2Bz_iHY