Видео - Павел Колев

Видео към лекцията "Въведение в JavaScript" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wiHkErnnIvI