Видео - 11 юни 2016г.

Видео към лекцията "Игра Drench. Алгоритъм depth first search (DFS) за намиране на свързани елементи. Рекурсия" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/xs94h-1hRx8