Видео

Видео към лекцията "Подготвяне на среда за работа с Windows Phone Mango" от курса Март 2012 - Мобилни приложения с PhoneGap.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=giUfZ7ji1Vs&list=PL2B116060FCF56E72