Демо

Видео към лекцията "Cascading Style Sheets (CSS)" от курса Март 2012 - Мобилни приложения с PhoneGap.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qrT0Gn7lCcc&list=PL2B116060FCF56E72