Видео - 24 август 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript ООП (август 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/F0FE1Miv018