Видео - 24 август 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Functions declarions, expressions and IIFEs" от курса JavaScript ООП (август 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/A6g_sFdTZOk