Видео - 24 август 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "JavaScript Transpilers - Babel " от курса JavaScript ООП (август 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/BNL3wKtm1WU