Видео - Кристиян

Видео към лекцията "Closures and Scope" от курса JavaScript ООП (август 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/96Y4lPJd6hg